Kuyu Temel

 

Kuyu temel inşaat çalışmaları genelde bitişik nizam yapılarda yer kaybını en aza indirgemek ve deprem riskine karşı yapılır.